Schema verbanden kommagetallen, geld, breuken en procenten

€ 1,95

Schema verbanden kommagetallen, geld, breuken en procenten

€ 1,95

Op deze poster op A3-formaat wordt gelijk het verband tussen kommagetallen, geld, (tientallige) breuken en procenten duidelijk. 

Het bestand bestaat uit een grote afbeelding (A3) om op te hangen en een kleine (ong. A6) om individueel mee te werken. 

Een getal als 0,10 zegt kinderen weinig. Zet er een € voor en opeens weten ze waar het over gaat. Op deze poster wordt daarom gebruikgemaakt van geld (en MAB-afbeeldingen) als centrale referentie. Bovendien wordt het verband gelegd tussen centen en procenten. Ontwikkeld in de praktijk!